Seksjon for kardiologisk intervensjon - Rikshospitalet

Seksjonen disponerer 4 laboratorier på heltid, 1 hybridstue 1-2 dager i uken og utfører kateterbasert invasiv diagnostikk og behandling av hjertesykdommer. Pasienter med koronarsykdom og akutte tilstander utgjør de største gruppene av pasienter. Seksjonen har derfor døgnkontinuerlig beredskap hele året. Seksjonen er involvert i utredning, behandling og kontroll av hjertetransplanterte, hjertesyke gravide og pasienter med alvorlig hjertesvikt. Et eget utrednings- og behandlingsprogram for strukturelle hjertesykdommer er etablert, med hovedvekten er på behandling av klaffesykdommer, medfødte hjertesykdommer og hjertemuskelsykdommer. Forskning er en viktig del av virksomheten. Seksjonen har både egeninitiert forskning og deltar i nasjonale og internasjonale protokoller. Seksjonens leger har også ansvaret for pasientene ved kardiologisk overvåkning og hjertepasienter ved intensivavdelingen.


Seksjonen ledes av overlege Lars Aaberge og enhetsleder, Anne Cathrine Kjærnem.


Plassering: D3/D4, 2.etasje, Rikshospitalet

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo