Seksjon for hjerteultralyd

Seksjon for hjerteultralyd disponerer 5 laboratorier og utfører alle typer ekkokardiografiske undersøkelser. Seksjonen er akkreditert i ESC på høyeste nivå (European Society of Cardiology/EACVI, advanced accreditation). Det utføres konvensjonelle transthorakale undersøkelser, transøsofagus undersøkelser, stress undersøkelser (farmakologisk og ergometrisk), samt intrakardiale ekkoundersøkelser (ICE) . Seksjonen har ansvaret for ekkokardiografisk utredning og kontroller for både Kardiologisk avdeling og Thoraxkirurgisk avdeling og er sentral i utredningen av de fleste pasientgruppene ved avdelingen. Undersøkelser og veiledning under åpne hjerteoperasjoner og kateterbaserte intervensjoner på hjertet utgjør en betydelig aktivitet ved seksjonen. I tillegg til undersøkelser av pasienter fra andre avdelinger ved OUS har seksjonen en stor poliklinisk aktivitet og forskning er en prioritert del av virksomheten.

Seksjonen ledes av overlege Helge Skulstad

Slik finner du fram

Oppmøtested

D2, 1.etasje, Rikshospitalet
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo