Seksjon for hjertearytmier

Seksjonen er en spesialenhet for utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelser og plutselig hjertestans. Enheten disponerer 4 elfys-laboratorier og utfører invasive elektrofysiologiske hjerteundersøkelser og kateterablasjoner - «brenning» (radiofrekvensablasjon) eller «frysing» (cryoablasjon) - av rytmeforstyrrelser. Seksjonen er størst i landet når det gjelder kateterablasjon.
Ved seksjonen implanteres både konvensjonelle pacemakere og hjertestartere, og mer avanserte system som stimulerer samtidig i høyre og venstre hjertekammer (biventrikulære pacemakere eller hjertestartere). Seksjonen har en betydelig poliklinisk virksomhet inkludert langtids-EKG (Holter-monitorering, R-test) og kontroll av pasienter. Vi samarbeider tett med enhetene for medfødte hjertefeil hos voksne og barn, og med enheten for genetisk kardiologi. Mange av de genetisk betingede hjertelidelsene har rytmeforstyrrelser eller risiko for plutselig hjertedød som hovedproblem.

Seksjonen ledes av overlege Erik Kongsgård og enhetsleder, sykepleier Geir Trygge Storvik.

Slik finner du fram

Oppmøtested

D4, 2.etasje, Rikshospitalet
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo