Kardiologisk sengepost

Kardiologisk sengepost er delt i to enheter Kardiologisk sengepost 1 (KADS1) og Kardiologisk sengepost 3 (KADS3) og har totalt 41 senger.

KADS1 har 25 sengeplasser hvorav 4 er intermediærplasser, og KADS3 har 16 sengeplasser.

KADS1 består av to team. Team 1 har ansvar for hjertesvikt, hjertetransplantasjon, voksne med medfødt hjertefeil, genetisk kardiologi, mekanisk sirkulasjonsstøtte og pulmonal arteriell hypertensjon. Team 2 har ansvar for klaffeutredning og behandling, samt implantasjon av pacemakere og hjertestartere.

KADS3 består av to team. Team 3 har ansvar for arytmibehandling. Team 4 har ansvar for pasienter med hjerteinfarkt som angiograferes. Alle pasienter med behov for det overvåkes kontinuerlig med hjerterytmeovervåkning.

Det er to dagenheter tilknyttet sengeposten. En enhet med ansvar for hjertetransplantasjonsvirksomheten og en enhet med ansvar for voksne med medfødte hjertesykdommer. Disse to enhetene har også en betydelig poliklinisk aktivitet. Tillegg til pasientbehandling er informasjon og opplæring av pasienter og pårørende viktige oppgaver.

Seksjonsleder er Einar Gude og Marianne Holter. Anne Befring og Edwin Abustan er enhetsledere. Driftssykepleier er Maja Stokkebryn og Mathilde Nesset Eliassen og Vilde Karoline Nilsen Bjørnø er fagutviklingssykepleiere.

Kontakt

Telefon

Telefon: 23 07 06 40 - Visittid etter avtale

Slik finner du fram

Oppmøtested

C2, 3. etasje, Rikshospitalet

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo