Kardiologisk poliklinikk

Kardiologisk poliklinikk behandler ca 10 000 pasienter årlig og alle avdelingens faggrupper har aktivitet på poliklinikken. Sykdomsgruppene som behandles er kransåresykdom, rytmeforstyrrelser, genetiske hjertesykdommer, hjertemuskelsykdommer (kardiomyopatier), idrettsrelatert hjertesykdom, medfødte hjertesykdommer, hjertesyke gravide, klaffesykdommer, hjertetransplanterte og pasienter med alvorlig hjertesvikt. En egen landsfunksjon for hjertesyke gravide er etablert, og tar i mot pasienter fra hele landet. På poliklinikken utføres det kardiologiske undersøkelser med arbeidstester, hjerteultralyd, båndspiller-EKG og kontroller av implanterbar hjertestarter og pacemaker. Forskning er en prioritert oppgave og mange av pasientene deltar i ulike forskningsprosjekter. Kardiologisk poliklinikk er et viktig opplæringssted både for medisinstudenter og for norske og utenlandske kardiologer og helsepersonell som ønsker å fordype seg. Ved en egen dagenhet (Observasjonsenheten) oppholder det seg i tillegg pasienter som behandles ved intervensjons- og arytmiseksjonene på Rikshospitalet.
 
Seksjonsleder er overlege Kristina H. Haugaa.

Slik finner du fram

Oppmøtested

D1, 1.etasje, Rikshospitalet
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo