En person iført en hvit frakk og hansker som holder en enhet

Institutt for kirurgisk forskning

Institutt for kirurgisk forskning er et eksperimentelt forskningsinstitutt med fokus på molekylærmedisin og translasjonsforskning innenfor de viktigste kliniske virksomhetsområdene ved Oslo universitetssykehus. Instituttet består av tverrfaglig team med biokjemikere, molekylærbiologer, fysiologer, fysikere og leger. Vi har sterke forskningsprogrammer innen kardiovaskulær forskning, kreftforskning og stamcelleforskning.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Hjerte-, lunge- og karklinikken
Institutt for kirurgisk forskning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 20, Bygg A, Rom A3.1057
En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Forskning

 • Bakgrunn mønster
  Eksperimentell ortopedisk forskning

  Muskel- og skjelettskader er en hovedårsak til funksjonshemming over hele verden, og som rammer mennesker i alle aldre. Gruppen Eksperimentell ortopedisk forskning (EOR) bruker eksperimentelle metoder på forskjellige aspekter av ortopedien....

 • Et par kirurger som utfører kirurgi
  Kjernefasilitet

  Kjernefasilitet for stordyrforskning er en regional teknologisk kjernefasilitet støttet av Helse Sør-Øst RHF. Formålet til kjernefasiliteten er å tilby fasiliteter (operasjonssal med utstyr) og kompetanse og hjelp for planlegging og gjennom...

 • Et nærbilde av en maskin
  Vaskulær biologi og vevsregenerasjon

  Ny kunnskap om differensiering av stamceller har stimulert forskning på vevsregenerasjon og «tissue engineering». Forskningsgruppen arbeider med å utforske betingelsene for regenerasjon og nydannelse av arterier og vener for å dekke behovet...

Nyhet

 • En person i en maske som holder en sprøyte
  10. oktober 2022
  Vaksine mot hjernekreft

  Hvert år rammes flere hundre mennesker i Norge av hjernesvulster. Disse kan ha sin opprinnelse i hjernen eller oppstå som følge av spredning fra en svulst et annet sted i kroppen. Den hyppigst forekommende form for hjernekreft, glioblastom,...

 • En person i en labfrakk
  10. oktober 2022
  Øyceller utviklet fra stamceller i laboratoriet

  Under årets diabeteskongress EASD presenterte forsker Camillo Ricordi den første kliniske utprøvingen av transplantasjon av øyceller – utviklet fra stamceller i laboratoriet. – En ubegrenset ressurs av insulinproduserende celler til behandl...