Brukerrådet i Hjerte-, lunge- og karklinikken

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser.

Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

Brukerrådene har følgende mandat

 • Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasientene.
 • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
 • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
 • Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten.

Brukerrådet møtes ca. fire ganger i året. Rådet bidrar inn i diverse utvalg og forskning som til enhver tid er aktuelle.

Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker eller klagesaker.

Brukerrådets representant​​er​

Leder: Veslemøy Ruud, Norges astma- og allergiforbund​​.

Øvrige medlemmer​

 • Frøydis Løvberg Lien, voksne med medfødt hjertefeil
 • Twinkle Dawes, innvandrere
 • Anne Giertsen, voksne med medfødt hjertefeil
 • Bjørn Bendz, klinikkleder HLK
 • Per Snorre Lingaas, overlege Thoraxkirurgisk avdeling
 • Hilde Tamburplass, kvalitetsrådgiver HLK
 • Karen Johanne Knutson Amdam, sekretær​

Kontaktinformasjon

Postadresse​​

Oslo universitetssykehus HF
Hjerte-, lunge- og karklinikken, Brukerrådet v/Karen Johanne Knutson Amdam,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

E-post​​​

Karen Johanne Knutson Amdam, kajamd@ous-hf.no,

tlf kontor 23 07 07 23, tlf mobil 92 05 34 68.

Sist oppdatert 16.06.2023