Utdanningsavdelingen

Utdanningsavdelingen er en av to avdelinger i Stab forskning, innovasjon og utdanning (FIU). Avdelingen har et overordnet strategisk og koordinerende ansvar for all medisinsk og helsefaglig utdanning.

Oslo universitetssykehus utdanner flere helsearbeidere enn noe annet norsk sykehus. I nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner skal sykehuset være medvirkende til at det utdannes helsearbeidere basert på samfunnets fremtidige behov. Utdanning skal også bidra til at sykehuset innehar den kompetanse som et ledende universitetssykehus trenger. Utdanning er en av helseforetakenes lovpålagte oppgaver og omfatter både grunn-, videre- og etterutdanning.

Medarbeidere

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Stab Forskning, innovasjon og utdanning Utdanningsavdelingen Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Bygg 2H, 2. etasje
Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo