Styringsdata samhandling

Styringsdata

"Styringsdata samhandling" gir en oversikt over bruk av spesialisthelsetjenester i den enkelte bydel/kommune. Alle som ønsker det, kan se rapportene med oversikt over utviklingen fra 2014, eller sammenligne status i egen bydel/kommune med andre.

En tegning av et kart (demografi) som peker fot et sykehus som peker mot et hus (hjem) og et bygg (kommunehelsetjenesten).

Helse Sør-Øst (HSØ) eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene hver måned. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014 og fremover. Løsningen er forankret i Samarbeidsutvalget.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Rapportene blir løpende oppdatert, i form av innhold og presentasjon. Vi arbeider også med å tilby en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

Iløpet av 2020 vil HSØ, i samarbeid med Avdeling Samhandling ved OUS, tilby opplæring i bruk av styringsdataene. Målgruppen vil i første omgang være representanter fra bydeler i Oslo kommune og ledere/mellomledere i OUS. OUS vil også ta initiativ til opprettelse av et statistikkforum som vil inkludere Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus og Oslo kommune.

Løsningen er tilgjengelig gjennom Microsoft sin Power BI, visualiseringsverktøy. Verktøyet krever at man setter seg inn i en del begreper samt navigeringsmuligheter. Vi har derfor valgt å legge ut en veileder som skal være til hjelp iforhold til bruk av rapportene.

Løsningen er hele tiden under utvikling. Mindre feilrettinger og visningsendringer vil derfor kunne oppstå.
Veiledning på hvordan du kan starte analysearbeidet ditt (PDF)

Sist oppdatert 18.08.2023