PKO – Praksiskonsulentordningen/ samhandlingslegene

Praksiskonsulentordningen ved Oslo universitetssykehus hører til i avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester i Direktørens stab og består av Ellen Anita Fagerberg (praksiskonsulent i 20% stilling) og Camilla Holter Huseby (praksiskoordinator/samhandlingsoverlege i 100 % stilling).

En lege som viser noen papierer til en pasient.

Klinikker eller andre enheter som ønsker bidrag fra konsulentene i arbeid med pasientforløp eller annet, er velkomne til å ta kontakt.

Praksiskonsulentordningen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus.

Arbeidsområder for PKO i Oslo universitetssykehus HF​​​​

 • Delta i arbeid med samarbeidsavtaler og retningslinjer
 • Utvikle og bredde samhandlingskompetanse i helsetjenesten, med særlig fokus på medisinsk samhandling
 • Bidra til at fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus kjenner og bruker hverandres tjenester til pasientens beste
 • Delta i utvikling av digital samhandling
 • Drifte og videreutvikle Møteplass Oslo
 • Delta i samarbeidsfora og samarbeidsprosjekter
 • Produsere nyhetsblad fra OUS til fastleger/kommunale leger i Oslo
 • Bidra i utvikling av helsefellesskap

Samhandlingsoverlege Camilla Holter Huseby:

 • camhus@ous-hf.no 
 • Tlf.: 47 65 75 38 og 22 11 80 07

Praksiskonsulent Ellen Anita Fagerberg:

 • Tlf.: 23 02 70 37

 

 

Sist oppdatert 02.02.2024