Dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom helseforetak, fastleger, kommunale leger og øvrige tjenester i kommunen er nå innført i Oslo universitetssykehus. Fagsystemer for laboratorie- og røntgenundersøkelser, kan foreløpig ikke sende eller motta dialogmeldinger.

En sammensetning av bilder av Oslo sentrum med blant annet rådhuset og barcode.

​Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Dialogmeldingene går fra journal til journal.  Dialogmeldingene kan ivareta behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter og ved spørsmål rundt epikrise og henvisning.

Dialo​gmeldinger mellom fastleger/øvrige leger i kommuner i Helse Sør-Øst og OUS

Her kan du lese om "kjøreregler for bruk av dialogmeldinger" (PDF).

Lenker til brukerveiledninger for dialogmeldinger:

Dialogmeldinger utenom innleggelser m​​ellom OUS og tjenester i Oslo kommune

Her kan du lese om bruk av dialogmeldinger utenom innleggelser (PDF).

Sist oppdatert 13.03.2023