Avvik knyttet til samhandling

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i samarbeidsavtaler, tjenesteavtaler og øvrige avtaler og retningslinjer for samarbeidet skal bli meldt skriftlig. Innsendte avvik og forbedringsforslag blir brukt til å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten i Oslo universitetssykehus (OUS).

En person som holder en lyspære

Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og OUS​

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i samarbeidsavtaler, tjenesteavtaler og øvrige avtaler/retningslinjer for samarbeidet skal meldes skriftlig og sendes til postmottak/sakarkiv i Ous. Der registreres meldingen i sykehusets forbedringssystem, Achilles, videresendes og behandles så av leder ved det aktuelle tjenestested, som også gir tilbakemelding til dem som meldte avviket.

Hva skal meldes?

Hendelser som avviker fra avtalt samarbeid skal meldes som avvik. I tillegg kan det også meldes forslag til forbedringer.

Hvem kan melde?

Alle kommunens tjenester kan melde fra om samhandlingsavvik. Avviket meldes skriftlig og oversendes til Oslo universitetssykehus av leder i egen enhet.

Fastleger kan også melde avvik til Oslo universitetssykehus på tilsvarende måte.

Angi hvilken enhet i OUS pasienten har vært hos. Unngå pasientidentifiserbare opplysninger der disse ikke er nødvendige for oppfølging av avviket i sykehuset.

Eksterne meldinger om avvik må sendes til sykehuset per post.

Adresse

Oslo universitetssykehus
Postmottak/Sakarkiv
Postboks 4965 Nydalen
0424 Oslo

Meldinger må sendes skriftlig til leder hos den samhandlingspart avviket angår.

Avvik fra OUS til kommunen registreres i Achilles (for OUS-ansatte), printes ut og sendes til postadresse. 

Meldinger om avvik til fastleger må sendes til den fastlegen avviket angår.​

Kontakt Oslo kommune

Telefon: 21 80 21 80
Du kan ringe Oslo kommunes kontaktsenter fra klokken 08:00 til 17:00 mandag – fredag. Telefonen er ikke betjent lørdager, søndager og helligdager. Dagen før en helligdag betjenes telefonen til klokken 14:00.​Sist oppdatert 18.08.2023