Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for syke nyfødte barn i Norge opprettet i 2004. Ca. 10 % av alle nyfødte barn blir innlagt på en nyfødtintensiv avdeling. Formålet med registeret er kvalitetsovervåkning, kvalitetsforbedring og forskning innen nyfødtmedisin.

Kontakt

Telefon

Registerleder Arild Rønnestad

Postadresse

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo