Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for syke nyfødte barn i Norge opprettet i 2004. Ca. 10 % av alle nyfødte barn blir innlagt på en nyfødtintensiv avdeling. Formålet med registeret er kvalitetsovervåkning, kvalitetsforbedring og forskning innen nyfødtmedisin.

Kontakt

T

Registerleder Arild Rønnestad

Postadresse

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo