Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om diagnostikk, behandling og oppfølging av medfødte stoffskiftesykdommer (metabolske sykdommer). Kompetansespredningen rettes i hovedsak mot helsepersonell, men også mot pasienter, pårørende og publikum generelt.

Kompetanseoppbyggingen skjer gjennom nær kobling til pasientbehandling og den nasjonale behandlingstjenesten for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer, samt gjennom tett internasjonalt samarbeid og forskning.

Se vår nettside for mer informasjon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Barne- og ungdomsklinikken, bygg B. Kompetansetjenesten ledes av Trine Tangeraas, overlege i pediatri.

 

Henvendelser kan rettes til:

Trine Tangeraas, overlege i pediatri.
Epost: ttangera@ous.hf.no  tlf. 23 07 78 27

Yngve Thomas Bliksrud, overlege i medisinsk biokjemi.
Epost: ybliksrud@ous-hf.no  tlf. 23 07 41 13

Erle Kristensen, overlege i pediatri.
Epost: erkris@ous-hf.no  tlf. 23 07 78 32

Rina Lilje, klinisk ernæringsfysiolog.
Epost: rlilje@ous-hf.no  tlf. 23 07 78 26

Laurence Bindoff, professor i nevrologi.
Epost: laurence.albert.bindoff@helse-bergen.no

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo