Ekspertsykehuset

Verdensledende innovasjon på barnehjertene

Det er hjertebarna våre – barn med ulike medførte hjertefeil. Heldigvis finnes det som regel et svært godt tilbud til disse barna. Ved Barnekardiologisk avdeling på OUS Rikshospitalet, drives det verdensledende innovasjon og forskning som i fremtiden kanskje vil kunne hjelpe kirurgene til bedre planlegging og mer effektive operasjoner. I tillegg ser vi på teknologi som kanskje vil revolusjonere røntgenfaget på sikt.

Holocare
Foto: Holocare.

Siden starten av arbeidet som lege har jeg drømt om å kunne se bilder av indre organer i 3D. Som erfaren barnekardiolog har jeg de siste årene jobbet med å realisere disse drømmene.

Bilde av Henrik Brun

Henrik Brun, overlege ved Barnekardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet. Foto: Holocare.

460 av 58000 nyfødte har medfødt hjertefeil. Mange av disse vil trenge operasjon i løpet av barneårene. Noen barnehjerter kommer med så unike avvik at de krever skreddersydde løsninger gjennom svært komplisert kirurgi.

Operasjonene må planlegges nøye før kirurgien går i gang og ofte vurderes ulike løsninger opp mot hverandre. Gjennom forskningsprosjektet TruHeart får kirurgene i en studie mulighet til å visualisere pasientens unike hjerte som et hologram der testing og simulering av inngrep er mulig.

Lette etter nye metoder

Barn med medfødt hjertefeil kan som regel leve tilnærmelsesvis normalt aktive liv takket være gode metoder og høy kompetanse hos behandlingsteamet.

Imidlertid er hvert nytt hjerte en utfordring fordi avvikene kan være svært ulike.

Bilder fra ultralyd, røntgen, CT og MR 2D visualiseres på flat skjerm som kirurgen i sitt hode igjen må omsette i 3D. Da får man individuelle fortolkninger og muligens ser man ikke alle tenkelige løsninger på problemet. 

Tidligere skrev vi ut hjertet med 3D-printer og brukte plasthjertet til planlegging og simulering. Dette var både tidkrevende og dyrt. Derfor lette vi etter mer effektive og fleksible metoder.

Bilde av fire leger med 3D briller

Foto: Holocare.

Privat-offentlig samarbeid

Utviklingen av TruHeart kom på plass etter at jeg kom i kontakt med Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus i 2017. Her var de allerede i gang med å utforske mulighetene innen "Mixed Reality". Det vil si at vi kan se sine omgivelser samtidig med datagenererte hologrammer.

Sopra Steria AS var teknologipartneren som hadde fått tak i riktig utstyr og utviklere. På kort tid satte vi opp en prototype som kunne omdanne CT og MR bilder av barnehjerter til hologrammer. Vi har nå også en løsning for ultralyd.

Samarbeidet mellom sykehuset og Sopra Steria AS la premissene for en eventyrlig utvikling og resultatet er blant annet det vi i dag kjenner som selskapet Holocare AS. Forskningsprosjektet mitt fikk navnet TruHeart og min ambisjon er at vi en dag kan bruke denne teknologien til å planlegge hjerteoperasjoner ved mitt sykehus.

Testing av donorhjerter

En spennende mulighet vi nå utforsker er virtuell uttesting av donorhjerter. Det betyr at vi ved behov kan få andre sykehus til å laste opp tilgjengelige donorhjerter som vi deretter kan prøve ut holografisk sammen med hjertet til mottakerpasienten.

Skulle hjertet være aktuelt, kan operasjonen planlegges på samme tid som hjertet sendes med fly fra donorsykehuset.  Vi tror denne løsningen vil gi større fleksibilitet og sikkerhet når det gjelder disse verdifulle hjertene.

Kan det virkelig erstatte røntgen?

Ut fra de erfaringene forskningen og studiene vi har gjennomført rundt TrueHeart i dag, er vår opplevelse at dette potensielt kan gi stor verdi til planlegging av operasjoner. Vi håper også en gang i framtiden å kunne benytte utstyret under hele inngrepet med sanntidsvisualisering av det organet man opererer på.

Dette vil på sikt kunne øke mulighetene for bruk av kikkhullsmetodikk der åpne operasjoner tidligere har vært eneste alternativ.

Den tekniske plattformen for Holocare-appene er laget slik at den kan motta informasjon fra så vel ultralyd, CT, MR og andre aktuelle kilder, og, vi vil utvikle løsninger der vi kan sy disse sammen.

Røntgen vil fortsatt være grunnlaget for metoden og kan ikke erstattes men kanskje vi kan redusere buk av røntgenstråler betydelig, for eksempel under kateterintervensjoner.

Vår hypotese er da at hologrammene som skapes vil muligens vise seg å være ofte langt enklere å tolke og forstå enn dagens metoder.

Lenker:

Her kan du lese mer om den spennende forskningen til HOLOCARE.

Les saken: HoloViz – fra 2D til 3D

Her kan du lese mer om Barnekardiologisk avdeling ved OUS.

Tekst av: Henrik Brun, overlege og barnekardiolog ved Barnekardiologiske avdeling, OUS Rikshospitalet. Foto: Holocare.

Sist oppdatert 18.12.2023