Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB)

Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering – bevegelse (RKBB) er en del av Barneavdeling for nevrofag og har fysioterapeuter, ergoterapeuter og barneleger.

Kontakt

Telefon

Kompetansetjenestens telefon er betjent i normal arbeidstid

Postadresse

Oslo universitetssykehus Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kompetansetjenesten holder til på Rikshospitalet, men er ikke et fysisk sted å besøke. De som skal til utredning eller time får egne innkalling fra Seksjon for nevrohabilitering - se innkallingsbrevet ditt for oppmøtested. For deltakelse på arrangementer, kurs og møter: Se egne innkallinger og oppslag på nettsiden.
En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Kurs og møter

  • RKBBs kurs: Barnehabilitering - bevegelse
    Kontakt oss om fagkurs rettet mot helsepersonell og fagfolk. Vi arrangerer både fysiske samlinger/kurs og videomøter.
    RKBBs kurs: Barnehabilitering - bevegelse
    Dato kommer