Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse (RKBB)

Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering – bevegelse (RKBB) er en del av Barneavdeling for nevrofag og har fysioterapeuter, ergoterapeuter og barneleger.

Kontakt

Telefon

Kompetansetjenestens telefon er betjent i normal arbeidstid

Postadresse

Oslo universitetssykehus Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering - bevegelse Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kompetansetjenesten holder til på Rikshospitalet, men er ikke et fysisk sted å besøke. De som skal til utredning eller time får egne innkalling fra Seksjon for nevrohabilitering - se innkallingsbrevet ditt for oppmøtested. For deltakelse på arrangementer, kurs og møter: Se egne innkallinger og oppslag på nettsiden.
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo