Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker er organisert som en del av seksjon for nevrohabilitering- barn, Rikshospitalet. Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med det nasjonale kvalitets- og kompetansenettverket er å bidra til at barn med spisevansker får et godt tverrfaglig tilbud som dekker hele pasientforløpet; utredning, behandling, veiledning og tilrettelegging av tiltak. Det nasjonale kvalitets- og kompetansenettverket er ikke en behandlingstjeneste. Pasienter med spise- og ernæringsvansker må henvises til aktuelt lokalt sted i spesialisthelsetjenesten som kan følge opp problemet over tid. Disse kan søke råd fra det nasjonale kvalitets- og kompetansenettverket hvis de finner grunn til det.

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo