Våre ansatte i RKT

Ansatte på regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom

Bodil Sjømæling

Bodil Sjømæling
Seksjonsleder
E-posten til Bodil
90 25 72 58

Bakgrunn

Bodil er seksjonsleder ved RKT. Hun er grunnutdannet som spesialpedagog og har blant annet videreutdanning i ledelse for helsepersonell ved Handelshøyskolen BI i Oslo, samt prosjektledelse og veiledning ved USN.

Bodil har sin arbeidsbakgrunn fra Barne-og ungdomspsykiatrien i Vestfold, samt fra Glenne autismesenter i Vestfold. Hun har det administrative ansvar for seksjonen, arbeider med nettverk/samarbeid og nettverksbygging i regionen og nasjonalt, samt med undervisning og fagutvikling. Hun har arbeidet ved RKT som rådgiver siden 2010 og som seksjonsleder fra 2019.

Kari Anne Pedersen​

Kari Anne Pedersen​
Rådgiver
E-posten til Kari Anne
90 16 35 01

Kari Anne Pedersen jobber som rådgiver ved RKT.  Hun er utdannet vernepleier, har studert pedagogikk og prosjektledelse, samt avlagt en mastergrad i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Kari Anne har tidligere arbeidet inne både barne- og voksenhabilitering og barne- og ungdomspsykiatri. Hun har i 9 år arbeidet som rådgiver i Helse Nord i tilsvarende kompetansetjeneste som RKT sør-øst. Kari Anne har vært ansatt ved RKT siden desember 2019.

​Mats Fredriksen

​Mats Fredriksen
Overlege
E-posten til Mats​
90 88 29 77

Bakgrunn

Mats er psykiater og nevrolog med ph.d. fra Universitetet i Oslo. Han har delt stilling som rådgivende overlege ved RKT, og overlege- og forskerstilling ved Sykehuset i Vestfold. 

Mats har bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, nevrologi og habilitering, og er engasjert i forskning og fagutvikling knyttet til kompetansetjenestens målgrupper. Ved RKT arbeider han blant annet med rådgivning, undervisning og fagnettverk for helsetjenestene i regionen.​

Nina
 

​Nina Stenberg
Rådgiver 
E-posten til Nina​
95 17 21 49

Nina er psykologspesialist med mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig med utredning av nevroutviklingsforstyrrelser hos barn og unge.  Hun har arbeidet med forskning i Autismestudien og Den norske mor, far og barn-undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet, og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Ved RKT arbeider Nina med rådgivning, undervisning og fagutvikling. 

Tage Lien

Tage Lien
Rådgiver
E-posten til Tage
91 52 03 89

Bakgrunn

Er ansatt ved OUS, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.

Han har mange års erfaring med mekling og bistand i konfliktfylte relasjoner mellom bruker / pårørende, og ulike deler av hjelpeapparatet. Er medlem i ADHD Norge sitt fagråd. Har tidligere arbeidet som leder for botilbud for ungdom med utv. h og autisme, og som konsulent ved habiliteringstjenesten i Buskerud. Lien er utdannet sykepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og prosjektledelse.

 

​Ulla Irene Hansen

​Ulla Irene Hansen
Rådgiver
E-posten til Ulla
93 46 83 53

Bakgrunn

Ulla er ansatt som rådgiver ved Regional komeptansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkeolepsi i Helse Sør-Øst. Hun er utdannet pedagog og familieterapeut, med master i spesialpedagogikk og er spesialist i klinisk pedagogikk. Ulla tar nå en PHD ved Universitet i Sør- Øst Norge.

Ulla har sin arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset i Vestfold, da i hovedsak med utredning av utviklingsforstyrrelser og formidling av kunnskap om utredning og behandlingstiltak til barn, unge og deres familier.

Sist oppdatert 16.01.2024