Nyttig arbeidsbok om Asperger syndrom

Møter du personer med Asperger syndrom i din arbeidshverdag? En arbeidsbok knyttet til denne tematikken er nå fritt tilgjengelig på nett.

Publisert 19.09.2022

Arbeidsboken er laget av Diakonhjemmet sykehus og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst. Den er skrevet for både personer med Asperger syndrom, deres pårørende og helsepersonell.

 
Arbeidsboken er basert på forskning og på de temaene som ofte trekkes frem på mestringskursene som i ti år har vært arrangert på Diakonhjemmet sykehus. Boken forklarer temaer som stress, følelser, kommunikasjon, angst og depresjon. Den gir konkrete råd om tilrettelegging av arbeidssituasjon eller studier, håndtering av grubling, trening i oppmerksomt nærvær og håndtering av sinne og bitterhet.
 
Arbeidsboken finner du her​