Autismeplakaten

​Formålet med autismeplakaten er å gi både visuell og skriftlig støtte til en gjennomgang av områder som er berørt når man har konkludert med en diagnose innen autismespekteret. Materiellet er også tilrettelagt for formidling av ASF–diagnoser til personer med multi-kulturell bakgrunn.

Hele materiellet er utarbeidet for følgende språk: Norsk, Engelsk, Nederlandsk, Urdu, Polsk, Arabisk og Somalisk. Vi håper dette vil bidra til å forenkle og kvalitetssikre formidling av funn og konklusjoner fra en autismeutredning.


 

Sist oppdatert 11.02.2022