ADHD-plakaten

​Formålet med dette materiellet er å gi både visuell og skriftlig støtte til en gjennomgang av områder som er berørt når man har konkludert med en ADHD-diagnose.
Vi håper dette vil bidra til å forenkle og kvalitetssikre formidling av funn og konklusjoner fra en utredning av ADHD.

Hele materiellet er utarbeidet for følgende språk: Norsk, Engelsk, Serbisk og Arabisk.
Vi håper dette vil bidra til å forenkle og kvalitetssikre formidling av funn og konklusjoner fra en utredning av ADHD.

Sist oppdatert 29.05.2022