Oppholdet på Geilomo

Geilomo gir tilbud til barn og ungdom med astma, allergi, eksem, medfødt hjertefeil,  hjerte og nyre- og levertransplantasjon. Et av hovedvirkemidlene i behandlingen av pasienter ved Geilomo er fysisk aktivitet. Habiliteringen har som mål å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne samt selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet generelt. Aktivitetene er knyttet til årstiden og naturen i området, i tillegg til ulike inneaktiviteter i gymsal og basseng.

Bilde av huset på Geilmo blant furutrær.
Under menypunktene finner du bilder av aktiviteter på Geilomo.

 • Med tog: Turen fra Oslo eller Bergen til Geilo tar ca. 3-4 timer. Jernbanestasjonen ligger ca. 3 km fra Geilomo, og det tar ca. 5 minutter med drosje fra jernbanestasjonen.
 • Bil vestfra: Kjør gjennom Geilo sentrum. Du passerer en Esso bensinstasjon på venstre hånd og deretter under en gangbro. Etter dette svinger du første vei til venstre ved en stor øks (varemerke for Øyo fabrikker). Veien er skiltet til Geilomo Barnesykehus. Hold til venstre og følg skilting til Geilomo.
  Bil østfra: Før du kommer til Geilo sentrum, sving til høyre ved den store øksen (varemerke for Øyo fabrikker). Hold til venstre og følg skilting til Geilomo.

Oppmøte: Øyovegen 14, 3580 Geilo. Vi ønsker at dere kommer mellom kl. 10 -14 og møter på hovedhuset.
På grunn av et nytt boligfelt som ligger et stykke fra Geilomo,  men som har fått tildelt gatenummer som om det ligger mellom husene på Geilomo er det best å bruke gatenummer 8 eller 12 i stedet for 14 når du stiller inn din GPS/bilnavigasjon. Bruker du 14 kan du havne i det nye boligfeltet.
Reiseutgifter blir dekket av Pasientreiser. Du kan også ta kontakt på telefon 05515.
Skjema kan fylles ut på nett.

Barna bor på paviljonger, 1, 2 eller 3, og deler rom med en medpasient. 
Her er det døgnbemanning. Det er sykepleiere og hjelpepleiere som følger opp medisineringen og annen behandling.

Ved fysisk aktivitet følges barna opp av fysioterapeuter og idrettspedagoger. Geilomo har gymsal med klatrevegg og svømmehall. ​

Skole hver ukedag (se informasjon fra skolen).

Dagsrutinen på Geilomo:

 • Kl. 07.30 Vekking og medisiner
 • Kl. 08.00 Frokost
 • Kl. 09.00 Skolestart
 • Kl. 11.30 Lunsj og medisiner
 • Kl. 12.00 Skole
 • Kl. 14.30 Middag
 • Kl. 16.00 Møte på avdelingen hver dag kl. 16.00 for barna, med informasjon om ettermiddagens aktiviteter
 • Kl. 19.00 Kveldsmat
 • Kl. 20.00 Medisiner
 • Kl. 20.00 Legging etter alder

Det arrangeres fellesturer og aktiviteter i helgene.

Legeundersøkelse – en gang per uke, primært torsdag og fredag. Variasjoner kan forekomme. Geilomo har fire leger i turnusordning, man får dermed møte ulike leger i løpet av oppholdet.

Det gis også tilbud om individuelle konsultasjoner hos klinisk sosionom og klinisk ernæringsfysiolog.

Medisiner

Ta med medisinpakninger som er åpnet, sjekk holdbarhetsdato. For transplanterte barn eller andre sykdommer enn astma/allergi og eksem, må medisiner for hele oppholdet tas med. Vi tar ikke imot ferdiglagt dosett. Husk å sende inn fullstendig medisinliste. 

​Klær

Dette vil va​riere med årstiden - se pakkeliste. Alle plagg må være tydelig merket med navn. Dette fordi barnas klær vaskes i fellesvaskeri. Klær vaskes alle hverdager.

Pakkeliste for oppholdet på Geilomo

Utstyr

Geilomo har utstyr som pasientene får låne til de ulike aktivitetene (sykler, ski ol.) Datamaskiner som skal brukes til skolearbeid vil oppbevares på skolen under oppholdet. Mobiltelefoner og nettbrett kan brukes til avtalte tider. Samles inn ved leggetid for best mulig nattesøvn.

​Barn har rett til å ha en foresatt hos seg under oppholdet. Oppholdet kan deles mellom foresatte. Det er viktig at vi vet hvem som følger. Vi tilstreber at alle får bo alene på rom, men deler bad og fellesrom. Geilomo har 11 hybler på området og 5 hytter i tilknytning til Bardøla høyfjellshotell. Besøkende må skaffe eget bosted. Permisjoner skal avtales med leder, Anne-Britt, i forkant av oppholdet. 

Det vil være eget opplegg for foresatte under oppholdet; Undervisning og aktiviteter med og uten barna.

Det utarbeides timeplan for undervisning hver uke med følgende temaer:

 • Astma, allergi og eksem
 • Hjertefeil
 • Fysisk aktivitet relatert til astma/hjerte. Det vil foregå en del praktiske aktiviteter, så ta med treningstøy, badetøy og turtøy
 • Kosthold/ernæring, primært i uke 2 av oppholdet
 • Det å leve med kronisk sykdom i familien
 • Trygderettigheter etc.

Man kan fremme krav om opplæringspenger for den perioden man oppholder seg på Geilomo, jfr. Folketrydgloven § 9-13. For å oppfylle kravet til opplæringspenger må foresatte delta på undervisningstilbudet og være i jobb.​

Annet:

 • Foresatt må ha meg eget sengetøy og håndklær og mat (Foresatt som kommer med fly kan leie sengetøy/håndklær for 200 kr)
 • Toalettpapir finnes på hovedhuset 
 • Det er vaskemaskin disponibel for foresatte
 • Middag kan kjøpes i spisesalen mandag – fredag for 40 kr (Betales med vipps)
 • Det er begrenset trådløst nettverk på området
 • El-bil kan lades med stikkontakt. Hurtigladere på Geilo
 • Varer som inneholder nøtter, citrus og latex er forbudt på Geilomo grunnet allergier
 • Det er ikke tillatt å nyte alkohol på området
 • Det skal ikke lukte parfyme på avdelingene
 • Geilomo er et røykfritt sykehus
 • Avreise mellom 0900-1200 på utreisedagen

Geilo sentrum er ca. 25 minutters gange fra Geilomo. Her finnes apotek, Kiwi, Spar og Rema 1000,  samt sportsbutikker og noen andre butikker. 

Vi har noe utstyr til utlån for foreldre.

Jfr. Lov om folketrygd.

Hvem har rett til opplæringspenger?

Den som har omsorg for et barn med en funksjonshemning eller en langvarig sykdom har rett til opplæringspenger.

Du får opplæringspenger hvis du gjennomgår opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller et foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter.  For å ha rett til opplæringspenger må du være yrkesaktiv og ha inntektsbortfall på grunn av opplæring.  Det er et vilkår at opplæringen er nødvendig for at du skal kunne ta deg av og behandle barnet.

Aldersgrenser

Du kan få opplæringspenger selv om barnet har fylt 18 år.

Dokumentasjon av sykdom og fravær

Hvis du skal delta på kurs eller annen type opplæring, må du legge fram legeerklæring om at opplæring er nødvendig. Ved Geilomo kan du bruke innkallingsskrivet som dokumentasjon i forbindelse med søknad om fri til arbeidsgiver.

Hvor lenge har du rett til opplæringspenger?

Du har rett til opplæringspenger så lenge det er nødvendig av hensyn til barnet.

Hvor mye får du utbetalt i opplæringspenger?

Du får utbetalt opplæringspenger etter de samme reglene som ved egen sykdom.

Hvem utbetaler opplæringspenger?

NAV utbetaler opplæringspenger.  Søknadsskjema kan hentes hos NAV eller det kan fås på Geilomo. Skjemaet må attesteres av lege på Geilomo.

Utbetalingen er avhengig av hvilken type permisjon du har fått
Fri med lønn

Refusjon av lønn blir utbetalt fra NAV til arbeidsgiver.

Fri uten lønn

Opplæringspenger blir utbetalt fra NAV til arbeidstaker.

Sist oppdatert 02.05.2024