Tannbehandling ved cystisk fibrose

Tannbehandling ved cystisk fibrose

Vi anbefaler personer med CF å gå ofte (kan være fra 1- 4 ganger i året, men må vurderes individuelt) til kontroll hos tannlegen fordi de har lettere for å få tannsykdommer. På grunn av kostholdet kan hull i tennene utvikle seg raskere enn det som er vanlig fordi tannsubstansen kan være svak pga. hemmet opptak av fettløselige vitaminer (A og D) og kalsium. Dette kan forårsake tannmineraliseringsforstyrrelser.

I tillegg har personer med CF seigt spytt med dårlig renseevne. Ca. 1/3 av de som har CF har gastroøsofagal refluks (sure oppstøt) noe som også påvirker tennene. Et siste moment er at stadige antbiotikabehandlinger kan endre munnhulens bakteriesammensetning med større fare for candida- og andre infeksjoner.

Tannbehandling før og etter transplantasjon

Personer med CF som utredes for hjerte- eller lungetransplantasjon bør få undersøkt tennene grundig før transplantasjon og bør gå regelmessig (minst 2 ganger i året) til oppfølging hos tannlegen etter transplantasjon slik at infeksjoner fra infiserte tenner eller tannkjøtt unngås.

Våre anbefalinger er utarbeidet i samarbeid med TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser​.

Hvis du eller din tannlege har spørsmål om dette så ta kontakt med TAKO-senteret.

Stønad til tannbehandling

Alle barn og unge fra 0-18 år har krav på tannhelsetjenester fra Den offentlige tannhelsetjenesten. Unge med CF som trenger tannregulering har krav på stønad til denne behandlingen fra Folketrygden.

Etter folketrygdlovens § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for voksne med sjeldne medisinske tilstander, herunder personer med cystisk fibrose. Videre gis det stønad til dekning av utgifter til infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander. Utgiftene dekkes etter honorartakstene fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.

Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander

På Helfo sine nettsider foreligger det en diagnoseliste med navngitte sjeldne medisinske tilstander (SMT-liste). Listen er delt i to:

  • A-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling
  • B-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling forårsaket av sykdommen

Cystisk fibrose står på A-listen og gir rett til nødvendig tannbehandling, inklusiv forebyggende behandling. Det at man går ofte til tannlege for undersøkelse, rens og puss anses som forebyggende behandling.

For diagnoser som omfattes av B-listen er det en forutsetning at tannlegen i de enkelte tilfeller vurderer hvorvidt tilstanden har medført økt behov for tannbehandling. Diagnose listen blir jevnlig oppdatert av Helfo. Klikk på lenken under for å se SMT-listen.

Les mer på helfo.no

Sist oppdatert 23.06.2023