Norsk senter for cystisk fibrose: Ansatte

NSCF er tverrfaglig sammensatt av fagpersoner innen medisin, helse- og sosialfag. Kontaktopplysninger til alle ansatte finner du under.

Vi kan ikke motta personsensitive opplysninger på e-post. Personer med en av våre diagnoser kan bruke helsenorge.no for trygg og sikker kommunikasjon med oss. 

   

Egil Bakkeheim
Stilling: Seksjonsleder NSCF
Telefon: 22 11 76 82
E-post: egil.bakkeheim@ous-hf.no

Pål Leyell Finstad
Stilling: Seksjonsoverlege
Telefon: 23 01 59 62
E-post: pal.leyell.finstad@ous-hf.no

Audun Os
Stilling: Overlege
Telefon: 23 01 55 90
E-post: auduos@ous-hf.no

Anita Senstad Wathne
Stilling: Overlege
Telefon: 22 11 76 85
E-post: uxseni@ous-hf.no

Suzanne Crowley
Stilling: Overlege
Telefon: 23 01 55 90
E-post: suzcro@ous-hf.no

Christine Sachs-Olsen
Stilling: Overlege
Telefon: 23 01 57 46
E-post: chrsab@ous-hf.no

Magnhild Kolsgaard
Stilling: Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 22 11 79 77
E-post: uxpoma@ous-hf.no

Sandra Gursli
Stilling: Spesialfysioterapeut (fagansvarlig)
Telefon: 23 01 57 51
E-post:sangur@ous-hf.no

Helga Alderslyst
Stilling: Spesialfysioterapeut
Telefon: 23 01 56 02
E-post: helga.alderslyst@ous-hf.no

Birthe Christensen
Stilling: Sosialfaglig rådgiver
Telefon: 22 11 76 84
E-post: birthe.christensen@ous-hf.no

Sofia Backman
Stilling: Sykepleier
Telefon: 23 01 56 82
E-post: sofia.backman@ous-hf.no

Ellen Julie Hunstad
Stilling: Klinisk sykepleierspesialist
Telefon: 22 11 79 75
E-post: ellen.julie.hunstad@ous-hf.no

Linda Klashaugen
Stilling: Spesialsykepleier
Telefon: 22 11 76 92
E-post: uxndsh@ous-hf.no

Benedicte Akselsen Grøterud
Stilling: Spesialsykepleier
Telefon: 23 01 55 82
E-post: benedicte.berg.akselsen@ous-hf.no

Hanna Thun Svean 
Stilling: Administrasjonskonsulent
Telefon: 23 01 55 90
E-post: hasvea@ous-hf.no

 

Sist oppdatert 31.01.2024