Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika ved cystisk fibrose

Veileder for "Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika ved cystisk fibrose"  inneholder informasjon for pasienter som skal bruke hjemmebehandlingen og pårørende som er involvert i gjennomføringen. Veilederen er også aktuell for helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika er definert som en steril prosedyre for infusjon av legemiddel. Nødvendig opplæring for pasient og pårørende i praktiske prosedyrer og hygiene gis av pasientansvarlig sykepleier og lege for en best mulig  håndtering av utstyr og legemiddel. Det vil være behov for gjennomgang og reopplæring i perioder for å kvalitetssikre kunnskap og ferdigheter. 

Behandling med antibiotika er basert på individuell vurdering av mikrobiologisk dyrkning og resistensbestemmelse  av pasientens ekspektorat for valg av antibiotika. Pasientens helsestatus har betydning for om hjemmebehandling kan gjennomføres. Når det er aktuelt med intravenøs antibiotika er det en felles avgjørelse mellom pasient, lege og sykepleier om hvordan dette skal organiseres, helt eller delvis som hjemmebehandling eller sykehusbehandling. 

Den første veileder kom allerede i 1993, og det grunnleggende i veiledningen er beholdt. Veilederen er revidert i 2012 og omhandler informasjon om:

  • Viktige kontakter og telefonnummer
  • Oppbevaring
  • Søppel
  • Hygiene ved intravenøse infusjoner
  • Forberedelse for oppstart av intravenøs antibiotikabehandling
  • Behandling av allergisk reaksjon
  • Infusjonspumper
  • Antibiotika for intravenøs infusjon
  • Forbruksmateriell

Sykepleierne ved Norsk senter for cystisk fibrose er hovedansvarlig for veilederen: 

Sist oppdatert 21.06.2023