Cystisk fibrose og ernæring

​Risiko for under- eller feile​rnæring ved cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en sykdom med særlig risiko for under- og feilernæring, men i ulik grad. Dette gjelder hele livet og er uavhengig av om personen er innlagt i helseinstitusjon. NSCF har utarbeidet anbefalinger for forebygging og behandling av underernæring ved cystisk fibrose.

Målet med anbefalingene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko med cystisk fibrose blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling som en del av det kliniske undersøkelses- og behandlingstilbudet.

Målgruppen er helsepersonell med ansvar for behandling av cystisk fibrose.

Anbefalingene omfatter kortfattet informasjon om årsaker, forekomst og konsekvenser av underernæring ved cystisk fibrose, anbefalinger om oppfølging av ernæringsstatus og prinsipper for ernæringstiltak. Anbefalingene er generelle og må tilpasses individuelt. De gjelder både barn og voksne.

Anbefalinger om forebygging og behandling av underernæring ved cystisk fibrose

Stønad til næringsmidler

Næringsmidler til spesielle medisinske formål kan være aktuelt ved cystisk fibrose når sykdommen medfører at inntak av vanlig mat ikke dekker næringsmessige behov. Både næringsdrikker, næringstilskudd og sondeernæring kan være aktuelt ved cystisk fibrose.

For personer med cystisk fibrose ytes det stønad til næringsmidler etter blåreseptforskriften §5-14, §6, etter punkt 1 for personer med pankreasinsuffisiens og etter punkt 4 for personer uten pankreasinsuffisiens. 

I tillegg til at det skrives ut blåresept, må det foreligge en søknad om stønad til næringsmidler fra legespesialist.

Produkt og mengde må vurderes ut fra alder, behov, matinntak, tilstand og målsetning. Når det gjelder næringsdrikker, vil det som regel være gunstig å velge drikker med høy energitetthet. 


Sist oppdatert 30.06.2023