Seksjon for klinisk ernæring barn

I seksjonen jobber kliniske ernæringsfysiologer (13,5 årsverk). Kliniske ernæringsfysiologer (KEF) er autorisert helsepersonell med spesialkompetanse på ernæringsbehandling til barn og ungdom (0-18 år). Vi deltar i forebygging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ulike diagnoser og tilstander. Mange av oss er også involvert i forskningsprosjekter, undervisning og veiledning av studenter.

Vi gir kostholdsveiledning og medisinsk ernæringsbehandling til barn med ulike tilstander, og basert på barnets behov. 
Næringsbehovet kartlegges og vurderes ut i fra ernæringsstatus (alder, vekst, vekt/høyde, aktivitetsnivå, blodprøver, kliniske undersøkelser), kostanamnese (hva spiser/drikker barnet), samt barnets sykdom eller tilstand.
Kostholdsveiledning og ernæringsbehandling omfatter f.eks. tilpasning av kosthold, næringsdrikker, kosttilskudd, sondemat og intravenøs ernæring. 
Du kan lese mer om hva en KEF gjør her. Hva gjør en klinisk ernæringsfysiolog
Diabetes, overvekt, spiseforstyrrelse, leversykdommer, mage-tarm sykdommer, cystisk fibrose, kreft, spisevansker og metabolske sykdommer er noe av det vi jobber med.
Vi gir individuell veiledning, og veiledning i gruppe for blant annet barn med melkeallergi, cøliaki, overvekt og fenylketonuri. 
Glade gutter.JPG

Henvisning til kef i Barne- og ungdomsklinikken (BAR) skal være sekundærhenvisning. Henvisning fra primærhelsetjenesten  skal alltid til barnelege ved Barnemedisinsk poliklinikk før videre henvisning til kef. 

Vekstkurver er ett av de viktigeste verktøyene vi har for å følge med på ernæringsstatus. Barn måles og veies derfor rutinemessig i forbindelse med undersøkelser på sykehuset. Under- og feilernæring er uheldig for helse, motorisk og kognitiv utvikling. Underernæring hos syke pasienter bidrar til lengre liggetid på sykehus, økt infeksjonsrisiko og andre negative helseeffekter. Det er derfor viktig å iverksette tiltak for å forebygge eller behandle under- og feilernæring. 

Kostholdsveiledning og ernæringsbehandling kan du lese mer om på denne nettsiden. Kostholdsveiledning av KEF på Oslo universitetssykehus 

I seksjonen er vi involvert i mange ulike forskningsprosjekter, og her er noen av de vi deltar i. 

Ernæring ved barnekreft (NUTRIENT-studien). Kontaktperson: Janne Kvammen (UXJAAM@ous-hf.no).  NUTRIENT-studien.pdf

Prematur-ernæring (ImNut-studien). Kontaktpersoner: Marianne Bratlie (bratli2@ous-hf.no), Madaine Elonorata Rossholt (madros@ous-hf.no). Nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/erneringstilskudd-pa-vekst-stoffskifte-og-betennelse-hos-ekstremt-premature-barn

Godt kroppsbilde ved type 1 diabetes (Body Project). Kontaktperson: Severina Haugvik (sevsol@ous-hf.no). Nettside: https://www.bodyproject.no/diabetes/ 

Barnecøliakistudien. Cathrine Strandskogen (cstrands@ous-hf.no), Janne Kvammen (UXJAAM@ous-hf.no).

Brukermedvirkning hos barn og unge med overvekt og fedme (Spør meg!, Brukeropplevd kvalitet (PREM)). Kontaktperson: Sunniva Nordang (sunnor@ous-hf.no)

Kontakt

Telefon

Berit Line Midttun er seksjonsleder, og kan kontaktes på telefon eller e-post.
Berit Line Midttun er seksjonsleder, og kan kontaktes på telefon eller e-post.

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for barnemedisin, Ullevål
Seksjon for fysioterapi og klinisk ernæring barn
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi jobber på Rikshospitalet og Ullevål, i poliklinikk og på post.