Kvalitetsforbedringsprosjekt "SaveBeta"

Et kvalitetsforbedringsprosjekt for barn og unge med nyoppdaget diabetes i Norge i 2022. Barnediabetesregisteret ønsker å undersøke om bruk av CGM og «Time in range» (TIR), dvs tiden med vevsglukose mellom 3,9-10 mmol/l fra debut av Type 1 diabetes kan bidra til å forlenge egenproduksjon av insulin.

​Dette prosjektet har egen REK - og Personvernsgodkjenning. Derfor må deltakerne samtykke skriftlig på egne samtykker. Se under

Informasjon om "SaveBeta"

Brosjyre​​

Sist oppdatert 16.05.2022