HypoKidsstudien

​Bakgrunn og hensikt med HypoKidsstudien

Dette er et forskningsprosjekt for å undersøke i hvor stor grad barn og ungdom har lavt blodsukker (blodsukker under 3,5 mmol/l) uten at de har symptomer på dette (såkalt «svekkede varselsymptomer»).

Dette undersøker vi ved hjelp av et spørreskjema. Svekkede varselsymptomer gir økt risiko for alvorlig lavt blodsukker som kan medføre bevisstløshet. Vi vil også se på om det er noen forskjeller mellom alder, kjønn, pubertet, fysisk aktivitet, type insulinbehandling, langtidsblodsukker, innsamlede data ved diagnosetidspunkt, varighet av sykdommen, akutte- og senkomplikasjoner til sykdommen og engstelse for lavt blodsukker hos de som har og de som ikke har slike svekkede varselsymptomer. Studien gjøres i samarbeid mellom NTNU, Norsk medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (Barnediabetesregisteret) og Barne- og ungdomsklinikker ved norske sykehus.


Hva innebærer studien?
Studien innebærer at barnet ditt eller en av dere foreldre (avhengig av barnets alder) svarer på et spørreskjema som handler om hvor godt barnet merker lavt blodsukker og hvor engstelig dere/barnet er for lavt blodsukker. Dette vil ta ca. 15 minutter og vil gjøres i tilknytning til timeavtale på sykehuset. Legen/sykepleieren vil gå gjennom skjemaet med dere, og hvis resultatet tyder på at barnet ditt har svekkede varselsymptomer vil dere få råd om hvordan dette kan bedres. Resultatet fra spørreskjemaet sammenholdes med øvrige opplysninger som er registrert i Barnediabetesregisteret, og det er derfor bare barn som deltar i Barnediabetesregisteret som kan delta i denne studien.

Informasjonsskriv og samtykke

Informasjon til kontaktpersoner

Sist oppdatert 19.05.2017