Illustrasjon av helsepersonell på vei hjem til pasient

Avansert hjemmesykehus for barn

Avansert hjemmesykehus for barn tilbyr behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus. Tilbudet gjelder barn 0-18 år, uavhengig av diagnose.

De tre nasjonale verdiene for helsetjenesten; Kvalitet, trygghet og respekt utgjør kjernen i hjemmesykehusets verdigrunnlag.

 • AHS gir sykepleie, medisinsk behandling, veiledning og oppfølging i barnets hjem, i tett samarbeid med barnelege/onkolog og andre fagpersoner.
 • AHS er tilgjengelig på telefon hele døgnet (se kontaktinformasjon). Hvis vi ikke tar telefonen ringer vi straks tilbake.
 • Vi ber om at henvendelser gjøres på dagtid/hverdager hvis det ikke er påkrevet på vakttid.
 • Vi sender dere tidspunkt for besøk på SMS. Dere får beskjed senest dagen i forveien.
 • Avtaletidspunkt er alltid +/- ca en halvtime. Ved forsinkelser mere en det ringer vi og gir beskjed.
 • Barnet har alltid åpen retur til sykehuset, dersom barnets tilstand tilsier innleggelse.
 • Avansert hjemmesykehus er et tilbud til barn som får sin behandling i OUS, og er bosatt i Oslo.

Hva ønsker vi av dere:

 • Ha navn på ringeklokken, og sjekk at den virker. Ha navn på dør i felles oppgang.
 • Ha alltid telefonen på så vi kan få tak i dere.
 • Gi bekreftelse på mottatt SMS, gjerne med navn.
 • Vi setter av og til igjen utstyr hjemme. Dette er bare til bruk for AHS ansatte.
 • Om vi skulle glemme igjen noe av utstyret etter utskrivelse, må dere ta kontakt med AHS og gi beskjed.
 • Vi vil gjerne ar dere informerer oss om eventuelle husdyr.

Hjemmebehandling har fokus på «pasientens helsetjeneste» og barns beste. Det ivaretar barnet og familiens helhetlig behov, med helsegevinst for hele familien på kort og lang sikt. Hjemmebehandling gir;

 • Økt trygghet, og god livskvalitet reduserer psykiske belastninger for barnet og familien
 • Kontinuitet og forutsigbarhet
 • Friskfokus: prioritering av lek og utvikling
 • Sunnere roller; bemyndigelse av barn og foreldre
 • Bedre helse for hele familien
 • Barn har mindre fokus på sykdom, økt tilstedeværelse i skole/ barnehage og foreldre er mer på jobb
 • En stabil familiesituasjon

AHS er opptatt av at barnet og familien skal møtes som likeverdig parter. Det er når man bringer fagpersoners kunnskap og barnets erfaringskunnskap sammen , man klarer å høyne kvaliteten i behandlingen. Behandlingstilbudet til den enkelte skal preges av involvering i eget pasientforløp og gis mulighet til medvirkning og ulike valg i behandlingsoppfølgingen. Brukermedvirkning i behandlingen gir barnet og familien økt trygghet og kontroll over egen situasjon og eget liv.

Avansert hjemmesykehus (AHS) har ansvar for oppfølging av barn med kreft fra Oslo. Det er tett dialog mellom sengepost, dagpost/poliklinikk, AHS og onkologer.

 • Så lenge barnet er i aktiv behandling og trenger hyppige tilsyn/kontroller, tilbyr AHS blodprøvetaking og annet som kan foregå hjemme, så sant ikke barnet av andre grunner må på sykehuset.
 • Etter blodprøvetaking får dere alltid informasjon om prøvesvar og videre plan, som regel på sms, men først etter at prøvesvarene er drøftet med onkolog. Det er ikke nødvendig å ringe og etterlyse svarene.
 • Hvis tidspunkt for besøk passer dårlig, ber vi dere ringe. Vi vil forsøke å finne en bedre tid, så sant vi får det til å passe med vårt øvrige program. Vi forsøker alltid å ta hensyn til skole- og barnehagetider. Hvis det vi kan tilby, ikke passer, er det mulig å ta prøver på sykehuset, enten Ullevål eller Rikshospitalet.
 • Ved spørsmål av alle slag ber vi dere ringe AHS. Sykepleier i AHS vurderer behov for å kontakte lege og besørger eventuell kontakt med lege, poliklinikk, sengepost eller andre. Spørsmål som kan vente, ber vi dere ta på dagtid, hverdager.
 • Er dere bekymret for barnets tilstand, kommer AHS på besøk så sant vi har mulighet. Vi vurderer barnet, tar prøver og konfererer med lege. Hvis AHS ikke har mulighet for å komme, må dere reise til sykehuset, men vi gjør det vi kan for å få det til. Dere ringer også til AHS om dere vurderer at barnet bør inn på sykehuset; da er det vi som informerer sengeposten om at dere kommer.
 • Når barnet er hjemme, bør dere ha alt forbruksutstyr hjemme (til kateter, sonde etc). Dere får et vedtak om dette i posten fra Avdeling for behandlingshjelpemidler og henter utstyret selv på apoteket.

Kontakt

Telefon

Vakttelefon 24/7

95741021

Avansert hjemmesykehus base

22 11 95 31
 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

3.etasje Avansert hjemmesykehus Vaktsentral

Inngangspartiet til Barnesenteret (bygg 9) på Ullevål sykehus

Ullevål sykehus Bygg 9

Kirkeveien 166

0450 Oslo