Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ble opprettet i 2013 og har som oppgave å bidra til å sikre en likeverdig høy kvalitet på behandlingen av alvorlig skadde i hele landet, uansett alder, kjønn og bosted.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) oppnår dette gjennom å

  • etablere nettverk
  • formidle erfaringer og behandlingsprotokoller
  • initiere utredninger og etablere konsensus
  • initiere og delta i forskning
  • etablere eller legge til rette for opplæring, trening og videreutdanning
  • bidra til at pasienterfaringer inndras i planlegging av tjenestetilbud

Nettsidene til Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi.