Avdeling for traumatologi

Avdelingen jobber for å sikre et system for optimal initial traumebehandling og kontinuitet i videre tverrfaglig behandling og oppfølging av traumepasienter ved sykehuset, samt poliklinisk oppfølging. Den står også ansvarlig for et kvalitetssikringsprogram som skal sikre en kontinuerlig evaluering og monitorering av behandlingsresultater, inkludert trening, simulering, undervisning og forskning

OUS har et nasjonalt ansvar som eneste traumesenter med volum på nivå med nivå 1 traumesentra i USA.

OUS Ullevål er regionalt traumesenter for Helse Sør-Øst. Traumatologi er et hovedsatsningsområde for OUS.

Det slås traumealarm i Akuttmottaket ca. 2000 ganger per år.

Avdeling for traumatologi er sykehusets dedikerte redskap for å sikre systematisk og kvalitetssikret traumebehandling for pasienter ved OUS, i tillegg til å inneha spesialkompetanse innen generell traumekirurgi. Avdelingen jobber for å sikre et system for optimal initial traumebehandling og kontinuitet i videre tverrfaglig behandling og oppfølging av traumepasienter ved sykehuset, samt poliklinisk oppfølging. Den står også ansvarlig for et kvalitetssikringsprogram som skal sikre en kontinuerlig evaluering og monitorering av behandlingsresultater, inkludert trening, simulering, undervisning og forskning.

Forskningsaktiviteten i avdelingen er høy. Det foregår flere PhD-prosjekter i traumatologi i avdelingens regi, i tillegg til en rekke andre enkeltprosjekter og avdelingen fikk eget professorat i 2016.  Avdelingen var med på å starte et internasjonalt forskningsnettverk (INTRN) bestående av ledende traumesentra i Nord-Europa. OUS har også et nasjonalt ansvar som eneste traumesenter med volum på nivå med nivå 1 traumesentra i USA. Avdelingen har ansvar for ivaretagelse av traumesystemet i HSØ, med regional koordinator ansatt i avdelingen som rapporterer til HSØ. Avdelingen bidrar mot alle sykehus i Norge med traumefunksjon med faglige besøk og lokal undervisning. Kvalitetssikringen av traumebehandling i Norge er ytterligere styrket ved at avdelingen fikk etablert Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi hvis mandat er å følge opp det Nasjonale Traumesystemet.

Avdelingens ansatte underviser i traumekirurgi og traumeanestesi nasjonalt og internasjonalt, og avdelingen drifter de fleste traumerelaterte kurskonsepter for leger og sykepleiere i Norge. Avdelingens ansatte har et bredt kontaktnettverk nasjonalt og internasjonalt og et stort faglig engasjement for traumatologi i Norge og internasjonalt.

Kontakt

Sentralbord

Man - fre 08.00-15.30

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Akuttklinikken
Avdeling for traumatologi
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Pasientinformasjon Traumepasienter

Traumatologi er den del av helsetjenesten som har med diagnostikk og behandling av alvorlige kroppsskader å gjøre. Traumatologifaget omfatter behandlingen på ulykkesstedet (førstehjelp), transport til lege eller sykehus, behandling i sykehus, og rehabilitering etter fullført behandling.
Traumepasient
Traume

Traumemanualen

Traumemanulen revideres jevnlig og er oppdatert i forhold til dagens praksis. 

Traumemanualen i papirform koster kr 400 og kan bestilles via

traumatologi@ous-hf.no

Traumemanualen
Trauemmanualen forside