Smertemedisin

Forskningsgruppe smertemedisin består av flere undergrupper som arbeider på ulike felt innen smerteforskning.

​​Kont​​aktinformasjon

Portrettbilde av Audun Stubhaug.

Audun Stubhaug er leder av forskningsgruppen.

Beskrivelse av forskningsprofil

Vi prøver å kombinere smerteepidemiologi, eksperimentell smerteforskning og klinisk smerteforskning. Av spesiell interesse er studier av bakgrunnen for den store individuelle variasjonen i smertefølsomhet, smertefarmakologi og smertemekanismer generelt, mekanismer involvert i nevropatisk smerte og i overgangen fra akutt til kronisk smerte.

Disse spørsmålene studeres i mange forskjellige studier fra store befolkningsstudier til mindre studier i den peri-operative fasen og i eksperimentelle modeller.

For informasjon om gruppens medlemmer gå til forskningsgruppens side på UiO.

  • Folkehelseinstitiuttet, Christopher S. Nielsen and Olöf–Anna Steingrimsdottir
  • University of Florida, Gainesville, Professor R.B. Fillingim and Kim T. Sibille
  • Vanderbilt University, Tennesse, Professor Stephen Bruehl.
  • Lovisenberg sykehus, Nina Solheim, Kjell Torp-Joakimsen
  • Karolinska Institutet, Camilla Svensson
  • NTNU, Professor Petter C Borchgrevink
  • Universitetet i Nord-Norge, Institutt for samfunnsmedisin
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge
Sist oppdatert 24.10.2022