MR-veiledet fokusert ultralydbehandling

Gruppen har fokus på å utforske nytten av MR-veiledet fokusert ultralydbehandling.

Kontaktinformasjon

  • Gruppeleder: Per Kristian Hol
  • Telefon: 23 07 01 15 og 23 07 01 00
  • E-post: p.k.hol@medisin.uio.no

Portrettbilde av Per Kristian Hol.

Kontaktinformasjon til gruppens medlemmer finnes lengre ned på siden.

Beskrivelse av forskningsprofil

Høy Intensitets Fokusert Ultralyd (HIFU)-behandling er en ikke-invasiv metode for ablasjonsterapi.

Ablasjon er behandling hvor man bruker enten kulde eller varme, eksempelvis elektrisk energi, laser, høyfrekventert ultralyd, for å ødelegge vev.

I HIFU-behandling blir ultralydenergi sendt inn i kroppen og fokusert i et ønsket område for å oppnå høy nok temperatur for ablasjon. MR-veiledning gir god behandlingsplanlegging og mulighet for temperaturkontroll under prosedyren.

Gruppen studerer implementering av HIFU i forskjellige organsystemer, og innbefatter følgende:

  • Dyreeksperimentelle studier av HIFU i lever og prostata.
  • Studier av levermetastaser.
  • Studier av uterusmyomer.

For informasjon om gruppens medlemmer gå til forskningsgruppens side på UiO.

Sist oppdatert 24.10.2022