Traumatologi

Forskningsgruppe Traumatologi

Skader er viktigste årsak til død og invaliditet i aldersgruppen opp til 50 år. Som et av Europas største traumesentre har Oslo universitetssykehus et betydelig ansvar for å bidra til bedret behandling av alvorlig skadde og i utvikling av skadeforebyggende tiltak.

​Kontaktinfor​​masjon

 • Gruppeleder: Overlege professor dr. med. Pål Aksel Næss.
 • Telefon: 97 78 88 89.

Pål Aksel Næss.png

Kontaktinformasjon til gruppens medlemmer finnes lengre ned på siden.

Besøksadresse og postadresse

Avdeling for traumatologi, Oslo Universitetssykehus Ullevål
Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Beskrivelse av forskningsprofil​

Traumerelatert forskning med hovedfokus på bedret sluttresultat for den enkelte traumepasient herunder evaluering av effekt av endrete rutiner i diagnostikk, behandling, system og samhandling. Forskningsgruppen driver så vel registerbaserte forskningsprosjekter som pågående prospektive, randomiserte intervensjonsstudier med internasjonale samarbeidspartnere med siktemål å optimalisere behandlingen av alvorlig skadde pasienter og samt å bruke kunnskapen til å kunne forebygge at alvorlige skader oppstår.   

Langsiktige mål

Skader er viktigste årsak til død og invaliditet i aldersgruppen opp til 50 år. Som et av Europas største traumesentre har Oslo universitetssykehus et betydelig ansvar for å bidra til bedret behandling av alvorlig skadde og i utvikling av skadeforebyggende tiltak. På bakgrunn av den forskning som utgår fra gruppen, som har sitt naturlige tyngdepunkt i avdeling for traumatologi, er vår ambisjon at vi skal fortsette å være en viktig premissleverandør for bedret traumeomsorg lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For å kunne bidra til dette ut over neste ti-årsperiode må vi bygge et større og mer robust forskningsmiljø med styrking av så vel infrastruktur, forskningsmedarbeidere og samarbeidspartnere lokalt. I tillegg må det gode internasjonale forskningssamarbeidet gruppen har etablert, konsolideres.  

Hovedmedlemmer

 • Avdelingsoverlege, ph.d. Tina Gaarder 41318992 tingaa@ous-hf.no
 • Prosjektkoordinator Knut Magne Kolstadbråten 92212577 kkolstad@ous-hf.no
 • Overlege Anders Holtan 90205496 andek@ous-hf.no
 • Overlege Kjersti Baksaas-Aasen, ph.d.-kandidat 97763254 kjbaks@ous-hf.no
 • Overlege, ph.d. Jostein Hagemo 97545667 jostein.hagemo@snla.no
 • Fagradiograf Lill Iren Simonsen 45475217 UXILNS@ous-hf.no
 • Overlege, ph.d.Jorunn Skattum 93253940 uxjoet@ous-hf.no
 • Overlege Joakim Jørgensen, ph.d.-kandidat 92401300 joajor@ous-hf.no
 • Overlege Peter Wiel Monrad-Hansen 90110713 petmon@ous-hf.no
 • Lege Iver Anders Gaski, ph.d.-kandidat 90063971 ivegas@ous-hf.no
 • Consultant Adam Brooks, ph.d. kandidat adam.brooks@nuh.nhs.uk

Assosierte medlemmer

 • Overlege, førsteamanuensis, ph.d. Arne Stray-Pedersen Rettsmedisin, FHI
 • Overlege, ph.d. Marianne Skjerven-Martinsen FHI
 • Professor Torben Wisborg NKT
 • Professor Em Hans Erik Heier TRALI OUS
 • Lege Jan Mario Breen, ph.d.-kandidat FHI

Vi har i en årrekke drevet registerbaserte studier på traumepopulasjonen behandlet i vårt sykehus for å evaluere effekten av endringer i behandlingen for de alvorligst skadde pasientene. Dette har resultert i flere fullførte og pågående doktorgradsprosjekter innen behandling av pasienter med bukskader med spesielt fokus på effekt av systemutvikling, opplæring, initial tilnærming og spesifikke tiltak for enkeltskader som lever- og miltskader. For tiden har seniorforskerne i forskningsgruppen formelt veilederansvar i fem doktorgradsprosjekter i tillegg til bidrag inn i flere andre doktorgrads/mastergradsprosjekter. Forskergruppen har også tidligere og nåværende veiledningsoppgaver i forbindelse med prosjektoppgaver for medisinske studenter.

Blødning er en viktig årsak til død hos traumepasienter. Vi har pågående doktorgradsprosjekter der behandlingen av alvorlige skader som medfører stor fare for livstruende blødning som lever-, milt- og bekkenskader studeres.

Vi leder en internasjonal prospektiv randomisert studie på effekten av forebyggende angioembolisering av pasienter med alvorlige miltskader som involverer mer enn 10 traumesentre globalt. Studien vil løpe i de nærmeste par år.

Pasienter som utsettes for stor energi i forbindelse med skade får ofte en nedsatt funksjon av blodets koagulasjonsevne som ikke bare skyldes at blødningen medfører tap av koagulasjonsfaktorer. Denne forstyrrelsen kalt traumatisk koagulopati, medfører betydelig økt risiko for alvorlige komplikasjoner og død. Mekanismene for utvikling og optimal behandling av traumatisk koagulopati er bare delvis avklart. Det foregår stor forskningsaktivitet internasjonalt på dette området og vår forskningsgruppe har ferdigstilte og pågående doktorgradsprosjekter innenfor dette feltet. Et av de pågående prosjekter (iTACTIC) innebærer et spesielt ansvar for en internasjonal, multisenter prospektiv studie der pasienter med behov for massiv transfusjon etter skade randomiseres til at behandlingen styres etter konvensjonelle laboratorieprøver eller etter analyser ved bruk av «viscoelastic hemostatic assays».

Oslo universitetssykehus var ansvarlig for initial og definitiv behandling den overveiende majoritet av de alvorlig skadde etter terroranslagene22. juli , 2011. Sykehusets respons, evaluering av spesielle skademønstre og behandlingsresultater inngår i pågående doktorgradsprosjekt.

Forskningsgruppen har vært og er involvert i doktorgradsprosjekter om barn og ungdom som skades i bilulykker. Funnene brukes aktivt i skadeforebyggende arbeid.  

 • Utstrakt samarbeid med avdelinger i egen institusjon, eksempelvis ortopedisk avdeling, røntgenavdelingen, blodbank og traumeregister.
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
 • Rettsmedisinsk institutt, Folkehelseinstituttet
 • INTRN ( international trauma research network) er bestående av forskningsgrupper ved toneangivende traumesentre/forskningsmiljøer i Europa.

 1. Reduced need for extraperitoneal pelvic packing for severe pelvic fractures is associated with improved resuscitation strategies. Gaski IA, Barckman J, Naess PA, Skaga NO, Madsen JE, Kløw NE, Flugsrud G, Gaarder C.J Trauma Acute Care Surg. 2016 Oct;81(4):644-51. doi: 10.1097/TA.0000000000001139. PMID:27257711
 2. The multidisciplinary nature of trauma care: also in the intensive care unit. Gaarder C, Sunde K. Curr Opin Crit Care. 2016 Dec;22(6):560-562. PMID:27763923
 3. Detection of acute traumatic coagulopathy and massive transfusion requirements by means of rotational thromboelastometry: an international prospective validation study. Hagemo JS, Christiaans SC, Stanworth SJ, Brohi K, Johansson PI, Goslings JC, Naess PA, Gaarder C. Crit Care. 2015 Mar 23;19:97. doi: 10.1186/s13054-015-0823-y. PMID:25888032
 4. A prospective study of children aged <16 years in motor vehicle collisions in Norway: severe injuries are observed predominantly in older children and are associated with restraint misuse. Skjerven-Martinsen M, Naess PA, Hansen TB, Gaarder C, Lereim I, Stray-Pedersen A.Accid Anal Prev. 2014 Dec;73:151-62. doi: 10.1016/j.aap.2014.09.004.PMID:25238294
 5. Prevalence, predictors and outcome of hypofibrinogenaemia in trauma: a multicentre observational study. Hagemo JS, Stanworth S, Juffermans NP, Brohi K, Cohen M, Johansson PI, Røislien J, Eken T, Næss PA, Gaarder C. Crit Care. 2014 Mar 26;18(2):R52. doi: 10.1186/cc13798.PMID: 24666991
 6. Hemostatic resuscitation is neither hemostatic nor resuscitative in trauma hemorrhage. Khan S, Brohi K, Chana M, Raza I, Stanworth S, Gaarder C, Davenport R; International Trauma Research Network (INTRN). J Trauma Acute Care Surg. 2014 Mar;76(3):561-7; discussion 567-8. doi:0.1097/TA.0000000000000146.PMID:24553520
 7. Refining the role of splenic angiographic embolization in high-grade splenic injuries. Skattum J, Naess PA, Eken T, Gaarder C. J Trauma Acute Care Surg. 2013 Jan;74(1):100-3; discussion 103-4. doi: 10.1097/TA.0b013e31827890b2. PMID: 23271083
 8. The twin terrorist attacks in Norway on July 22, 2011: the trauma center response. Gaarder C, Jorgensen J, Kolstadbraaten KM, Isaksen KS, Skattum J, Rimstad R, Gundem T, Holtan A, Walloe A, Pillgram-Larsen J, Naess PA. J Trauma Acute Care Surg. 2012 Jul;73(1):269-75. doi: 10.1097/TA.0b013e31825a787f.


Sist oppdatert 03.11.2023