Anestesi- og intensivmedisin

Gruppen omfatter et bredt spektrum av forskningsaktiviteter innen anestesirelaterte emner og intensivmedisinske problemstillinger.

​Kontaktinfor​​masjon

 • Gruppeleder: Tor Inge Tønnessen, Professor II
 • Telefon: 91 70 07 17
 • E-post: t.i.tonnessen@medisin.uio.no

Portrettbilde av Tor Inge Tønnessen. Han har briller og smiler.

Kontaktinformasjon til gruppens medlemmer finnes lengre ned på siden.

Beskrivelse av forskningsprofil

Forskergruppens forskningsaktivitet innbefatter forskning på anestesirelaterte emner som

 • effekter av ulike typer anestesi på outcome-variabler
 • nye monitoreringsteknikker for overvåking av viktige funksjoner som hjertefunksjon/sirkulasjon og vevsperfusjon
 • farmakologiske studier på anestesimidler

og intensivmedisinske problemstillinger som

 • hypotermi ved hjertestans
 • vevsmonitorering ved implanterbare sensorer for tidlig deteksjon av organischemi
 • avstøting av vevet ved transplantasjoner og komplikasjoner etter større kirurgiske inngrep
 • nevrotraumatologisk forskning på bølgetransformasjon av intracerebral trykkmålingskurve
 • cerebral oksymetri

Langsiktige mål

Mange av gruppens prosjekter representerer forskning på et høyt internasjonalt nivå. Det er imidlertid et klart mål å øke kvaliteten slik at flere publikasjoner kommer i nivå 2-tidsskrifter.

Oslo universitetssykehus har et unikt og meget stort pasientmateriale innenfor anestesi- og intensivmedisin. Det er et stort uutnyttet forskningspotensiale innenfor disse pasientgruppene og målet er at disse mulighetene utnyttes mye bedre enn i dag.

For å øke kvaliteten og kvantiteten av forskningen utvikles nå et intensivregister med biobank som vil bidra til å fasilitere forskning på det store pasientmaterialet vi har.

Det er også viktig å øke ekstern støtte til forskningen ved å gjøre gruppen mer konkurransedyktig. Det er et utstrakt samarbeid med norske og internasjonale forskningsgrupper, noe som også skal ekspanderes.

For informasjon om gruppens medlemmer gå til forskningsgruppens side på UiO.

Sist oppdatert 03.11.2023