Kontaktinformasjon Trykktanken

Her finner du hvem du kan kontakte i Trykktanken.

Kontakt

  • Fagansvarlig overlege: Lene Cecilie Mathisen (uxmlen@ous-hf.no)
  • Ekspedisjon: Telefon 22 11 96 90, åpningstid 07:15–15:00.

Akutte henvendelser til vakthavende trykkammerlege hele døgnet er via AMK-sentralen i Oslo- og Akershus. AMK kontaktes på tlf. 113.

Ved mindre hastegrad kontaktes AMK via sentralbordet på OUS, tlf. 02770.

Dykkere med mistanke om trykkfallsyke kan kontakte vakthavende dykkerlege direkte. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Sist oppdatert 28.10.2016