Senter for øyeforskning

Senter for øyeforskning har som hovdemål å forbedre medisinsk og kirurgisk behandling av øyesykdommer.

Slik finner du fram

En bygning med et tre foran

Ullevål sykehus Bygg 36

Kirkeveien 166

0450 Oslo