Seksjon for barneoftalmologi og strabisme

Seksjon for barneoftalmologi og strabisme tar seg av barns øyesykdommer - for eksempel kan dette være skjeling.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus, bygg 36, inngang A
En bygning med et tre foran

Ullevål sykehus Bygg 36

Kirkeveien 166

0450 Oslo