Norsk Hornhinnebank

Norsk Hornhinnebank arbeider med innhenting, preparering, lagring og utlevering av hornhinner til transplantasjon. Norsk Hornhinnebank har også en behandlingsbiobank for øyesykdommer.

norsk hornhinnebank paint.png

Hornhinnen er den del av øyets fremre vegg og den dekker pupillen og regnbuehinnen. Den er omgitt av den hvite bindehinnen og senehinnen. Hornhinnen er bare 0,5 mm tykk, den består av celler og bindevev, og likevel er den helt gjennomsiktig - den er vårt vindu mot verden. Et normalt syn er avhengig av at hornhinnen har normal form og tykkelse, og av at cellene i hornhinnens forskjellige lag fungerer normalt.

Endringer i hornhinnens form og tykkelse og uklarheter i hornhinnens forskjellige lag kan svekke synet vårt betraktelig.

Hornhinneforandringer med redusert syn eller blindhet kan skyldes blant annet betennelser, skader, allergiske reaksjoner, eller de kan være arvelige.

Den eneste behandling som kan gi synet tilbake er i mange tilfeller en transplantasjon. På verdensbasis er tap av syn på grunn av hornhinneforandringer en av de vanlige årsakene til blindhet - og årlig utføres det omkring 150 000 transplantasjon av hornhinnevev for å gi blinde mennesker synet tilbake. I Norge utføres det årlig omkring 350 slike operasjoner.

Hornhinnevev og annet øyevev oppbevares i Hornhinnebanker inntil det skal transplanteres til en pasient.

I likhet med andre typer celler og vev, og med hjerter og andre organer, så er vevet man bruker til hornhinnetransplantasjoner blitt donert. Ved donasjon kan man redde liv og bedre livskvalitet - man kan gi synet tilbake til et menneske som har mistet det.

hornhinnebank visningsbilde.pnghornhinnebank visning.png

Kontakt

Vakttelefon (hornhinnedonasjon):

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Bygg 36, inngang D, 4. etg. 
En bygning med et tre foran

Ullevål sykehus Bygg 36

Kirkeveien 166

0450 Oslo