AMD: den vanligste årsaken til blindhet i den vestlige verden

De første symptomene på Makuladegenerasjon (AMD) kan være vansker med å lese, gjenkjenne ansikter og se fine detaljer. Etter noen år vil ting midt i synsfeltet se sløret eller forvrengt ut.

Nina E. Gausdal Try
Publisert 02.12.2016
Sist oppdatert 03.11.2017
Foto av Vidar Bråten
Vidar Bråten har selv AMD

Et stort seminar for pasienter med AMD og deres pårørende ble avholdt på Øyeavdelingen på Ullevål i november. Der møttes likesinnede med en felles utfordring: De lever med AMD og de ser dårlig. Vidar Bråten som selv har hatt tørr AMD i over 20 år, fortalte om sine erfaringer.

- Fordi synet mitt ble stadig dårligere var jeg i ferd med å bli usosial, en einstøing. Jeg ville ikke vise meg ute på dagtid, sa Bråten.

De først praktiske problemene han møtte var å møte mennesker uten å gjenkjenne disse. Ikke kunne lese bøker, navn, gateskilt og nummer, rutetabeller, kjøre bil. Det var problematisk å skrive brev, rapporter osv. Men nå som han bruker pc med tale og kan forstørre skriften, justere teksten er det mye enklere. Å gå ute i trafikken går forbausende bra, han har noe orienteringssyn (sidesyn) igjen og med hjelp av markeringsstokk er han synlig i trafikken.

- Løsningen for meg var å komme inn i et fellesskap med likesinnede, finne trygghet og merke at jeg ikke var alene om å ha synsproblemer, sa Bråten.

Bråten arbeider nå som Informatør og Likepersom i Norges Blindeforbund og deler gjerne sine erfaringer med nye synshemmede. Han har fått anledning til å vise og fortelle hvilke muligheter som finnes for å få et godt liv med hjelp av vel tilpassede kurs, hjelpemidler, nytenkning i er sosialt fellesskap med andre synshemmede.

- Jeg måtte lære meg å bli tålmodig. Måtte finne nye gleder for å få tilbake livskvalitet. Det fant jeg i poesi, musikk, litteratur og aktiviteter på ski ikke minst sammen med likesinnede.

Og han gir en oppfordring til andre med nedsatt syn: « Ta utfordringer, gjør dagene til plussdager, fulle av livslyst! Du er god nok som du er!»

- Det største savnet er allikevel friheten til å kunne kjøre bil dit jeg vil, når jeg vil, sier Bråten

Hva er AMD (Makuladegenerasjon)

Makula er en del av netthinnen, vevet på innsiden av øyeeplet som er følsom for lys. Den gjør at friske kan se ting rett foran seg i fine detaljer. Makuladegenerasjon betyr at denne delen er skadet som igjen påvirker synet. AMD er en øyesykdom som skader skarpsynsområdet (makula) og kalles ofte «forkalkning i øyet» eller skrarpsynsvekkelse.

AMD:
 Reduserer skarpsynet
 Gir tåkesyn i midten av synsfeltet men rammer ikke sidesynet
 Det blir fordreininger av synsbildet
 Det gir gir blinde flekker når blikket rettes mot et punkt

Det finnes både tørr og våt AMD, men ingen av dem kan kureres. Derimot kan våt AMD behandles med injeksjoner. Behandlingen gjør at de aller fleste beholder synet de har, og de fleste som ikke har fått varige skader på netthinnen, vil også få bedre syn. Våt AMD krever behandling med jevne mellomrom livet ut.

Årsaker til AMD

Alle som har våt AMD har tørr AMD først. Tørr AMD er avleiringer av fett og avfallsstoffer som gir såkalte «druser». Drusene gjør at oksygenopptaket reduseres og at det kommer betennelser som igjen fører til våt AMD.

Risikofaktorene er

Overvekt, langsynthet, å være kvinne, sollys, høy CRP, høyt kolesterol, røyking.

Det som kan redusere risikoen er

Fysisk aktivitet, unngå fedme, sunt kosthold og amming.

Behandling

For 10 år siden startet man opp behandling av våt AMD med sprøyter. Spøytene inneholder modifiserte antistoffer, antistoff mot VEGF. Men det finnes ingen behandling mot alvorlig tørr AMD hvor cellene i netthinnen dør.


Les mer om AMD her