Øre-, nese,- hals høresentral

Hørselssentralen utreder og behandler barn og voksne med hørselsskade.

Vi utreder hørselsfunksjonen med ulike målinger, kartlegger individuelle behov og tilpasser høreapparater der dette kan hjelpe. Når kirurgi kan avhjelpe hørselsproblemene vurderer legen om dette kan være aktuelt. Avansert ørekirurgi utføres av våre ørekirurger med innleggelse i øre-nese-halsavdelingen eller ved dagkirurgisk avdeling.

Mange opplever at hørselsnedsettelsen kommer gradvis når man blir eldre, hørselstap kan komme av skade eller sykdom, mens andre kan bli født med nedsatt hørsel. Hørselstap oppleves individuelt og vi er derfor opptatt av å gi behandling som er tilpasset den enkelte.
Vi arbeider tverrfaglig i team med audiograf, lege, audiopedagog og audiofysiker. Sammen jobber vi for at du eller dine bedre skal kunne håndtere en hørselsnedsettelse og for at hverdagen som hørselshemmet skal gå litt lettere.

Vi samarbeider med fødeavdelingene ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus med hørselsscreening av nyfødte. Når barnet ikke får godkjente resultater av målinger ved fødeavdelingene, følger vi opp med nye tester og hørselsmessig habilitering der det er behov for det.

Det kreves henvisning fra lege for å få en time hos oss.
Hørselssentralen har kun timeavtaler.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Glassgate, inngang D3b. 1. etasje
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo