Øre-, nese-, halsavdeling dagenhet for voksne

Dagenhet for voksne er et tilbud til prioriterte pasienter for utredning, operasjon eller annen behandling ved øre-nese-halsavdelingen. I løpet av et dagopphold (av og til flere dager) vil pasienten gjennomgå et program bestående av samtale med lege og sykepleier samt undersøkelser som blodprøver, røntgen og andre nødvendige utredninger. Enkelte pasienter trenger også en undersøkelse i narkose. Dette blir gjerne utført en av de påfølgende dagene. Når utredningen er fullført vil pasienten få tilbudt en plan for behandling som er tilrettelagt den enkelte. Pasienten blir fulgt opp ved samme dagenhet eller øre-nese-hals poliklinikk etter endt behandling.   Et dagopphold betyr at du må sette av hele dagen her hos oss og du må være forberedt på noe venting. Er det planlagt at du trenger å være her flere dager etter hverandre og du bor langt unna, vil du bli tilbudt overnatting på vårt pasienthotell.   De fleste (men ikke alle) av pasientene som kommer til dagenhet for voksne er henvist for utredning i "pakkeforløp for hode-halskreft, se:   www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/utredning-ved-mistanke-om-hode-halskreft-pasientinformasjon#lastnedbrosjyre   www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hode-halskreft     Målet med utredningen er først og fremst å avklare om du har kreft eller ikke. Som ledd i utredningen tas det røntgenbilder av hals og lunger, og for å avklare om det er kreft må det tas celleprøver og biopsier. Det gjøres også behandlingsforberedende undersøkelser som vil bidra til raskest mulig oppstart av behandling. Behandling for kreft i hode-hals kan bestå både av kirurgi, strålebehandling og cellegift i ulike kombinasjoner. Kirurgisk behandling foregår på Rikshospitalet. Strålebehandling og cellegift gis ved Radiumhospitalet. Behandlingen på Radiumhospitalet går over fem til seks uker og man blir blant annet fulgt opp av stråleterapeut og kreftlege. Seks uker etter endt behandling kommer man til første kliniske kontroll ved Rikshospitalet og etter tre måneder tas det røntgenbilder for å vurdere hvordan behandlingen har virket. Videre følges pasientene med jevnlige kontroller ved øre-nese-hals poliklinikk på Rikshospitalet og lokal øre-nese-halsavdeling i fem år.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Glassgate, inngang D3b. 1. etasje

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo