Institutt for indremedisinsk forskning

Forskningsprofilen til instituttet er å kombinere klinisk medisin og molekylærbiologi. Dette er av største betydning for å utnytte den nyeste utviklingen innen immunologi, biokjemi og molekylærbiologi med det ambisiøse målet om å utvikle nye behandlingsmodaliteter og nye diagnostiske verktøy i klinisk medisin.

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har flere forskergrupper ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og de fleste gruppene består av medlemmer både fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. 

Oversikt over klinikkens forskjellige forskergrupper finner du her på Universitet i Oslo sin side. 

Les mer om Instituttets arbeid på Oslo Universitetssykehus sine research sider, og Universitetet i Oslo

Kontakt

Postadresse

Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Adresse

Sognsvannsveien 20
Rikshospitalet - Oslo Universitetssykehus
0372 Oslo