Seksjon for transplantasjonskirurgi

Seksjon for transplantasjonskirurgi har landsfunksjon for transplantasjon av lever, nyre- og bukspyttkjertel og øycelletransplantasjon. Pasienter som kommer til oss er både planlagte og øyeblikkelig hjelp.

 

Transplantasjonskirurgisk seksjon har en høy andel øyeblikkelig-hjelp operasjoner. Det medfører dessverre at vi noen ganger må utsette planlagte inngrep. Vi prøver så langt det går å unngå slike utsettelser, men det vil tidvis likevel skje.

Seksjon for transplantasjonskirurgi er et av Europas største sentere innen abdominal organtransplantasjon og har også ansvar for organdonasjonsvirksomheten i Norge. 

I tillegg til den kliniske produksjonen har seksjonen en betydelig forskningsaktivitet. Seksjonen er medlem av Scandiatransplant som er en nordisk organisasjon for samarbeid innen utveksling av organer for transplantasjon.

Seksjonen er også akkreditert som utdannelsesinstitusjon innen transplantasjon gjennom Union Européenne de Médecins Spécialistes (UEMS).

Pasientene blir operert og ligger på sengeposten så lenge det er kirurgisk nødvendig. Videre oppfølging skjer på poliklinikk, medisinsk sengepost eller lokalsykehus.  

Hovedgrupper av pasienter ved Transplantasjonskirurgisk sengepost:

  • Nyretransplanterte pasienter
  • Levertransplanterte pasienter
  • Pankreastransplanterte pasienter
  • Levende givere av nyre
  • Større karkirurgiske operasjoner i mageregionen
  • Noen forberedende operasjoner før transplantasjon av nyre
  • Pasienter som får transplantert øyceller

Pasientinformasjon om lever-, nyre-, og pankreastransplantasjon 
(Veien videre-informasjonspermene finner du under fanen "Pasientinformasjon").

Kontakt

Telefon

Sentralbord

02700

Sengepost

23 07 05 00
Døgnåpen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Transplantasjonskirurgisk sengepost: Avsnitt C3, 4. etasje:

Du går inn hovedinngang/resepsjon, følger glassgaten nedover til venstre og går inn i oppgang D3. Her tar du trappen eller heisen opp i 4. etasje. Sengeposten ligger på andre siden av glassbroen og er merket ”Transplantasjonskirurgisk sengepost”.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Veien videre for deg med nytt organ (permen)

Det er mye organtransplanterte trenger å vite etter transplantasjonen.
Viktig informasjon til deg som har fått nytt organ
Foto av hender som overrekker en stafettpinne

ARTIKLER