Revmatologisk poliklinikk

Poliklinikken utreder, behandler og følger opp voksne med systemiske bindevevssykdommer og systemisk vaskulitt. Henvisning skjer skriftlig, oftest via fastleger. Pasienter bosatt i Oslo prioriteres.

Til skranken:

  • Legitimasjon
  • Navn på fastlegen
  • Ditt mobiltelefonnummer

Til legen:

  • Oppdatert medisinliste (gjerne fra fastlegen)
  • Eventuelle rapporter om dine sykdommer som vi ikke har fra før (for eksempel utskrift av nye prøver tatt via fastlegen)

Kontakt

Telefon

Endring av time gjøres per telefon eller via helsenorge.no</br>Pasientkoordinator: 23 07 39 02 (man-fre 8.30-10.00 og kl 12.00-13.00)</br>Råd om sykdom gis av revmatologisk sykepleier på telefon : 23 07 27 74</br>(man-fre 9.00-10.30 og 12.30-14.00)

Slik finner du fram

Oppmøtested

Revmatologisk poliklinikk på Rikshospitalet finner du i Avsnitt D1 - 1. etasje. Inngang Medisinske poliklinikker og henved deg til skranken lengst til høyre.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo