Senter for nevroendokrine svulster

Nevroendokrin kreft er en relativt sjelden kreftform som oppstår i celler som kan produsere hormoner. Senter for nevroendokrine svulster har ansvar for utredning og behandling av denne kreftformen i Helse Sør-Øst.

Kontakt

Telefon

Telefontid: 9-15
Telefontid: 9-15

Slik finner du fram

Oppmøtested

Pasienter med nevroendokrin kreft behandles både på Rikshospitalet (grad 1 og 2) og Ullevål sykehus (grad 3).

Rikshospitalet: 

  • Medisinsk dagenhet, C6, 2. etasje.
  • Nyre- og gastromedisinsk sengepost, C2, 2. etasje.

Ullevål:

  • Kreftsenteret, bygg 11
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo