Pasientkurs

Systemisk sklerose, lærings- og mestringskurs, 12. og 13. september 2024

Mange pasienter med systemisk sklerose har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon.

En gruppe blader på en linje

Foto: Chris Lawton, Unsplash

Kurset holdes 12. og 13. september 2024 på OUS Rikshospitalet. Du må kunne delta begge dager.

Kurset anbefales som en del av tilbudet til dere som har systemisk sklerose og deres pårørende. Et tverrfaglig team vil formidle sin fagkunnskap og en brukerrepresentant forteller om hvordan de lever med sykdommen. Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.

Tema som belyses:

Hva er systemisk sklerose? Sykdom og behandling
Brukerrepresentant deler sine erfaringer
Informasjon om sklerodermiforeningen i Norsk Revmatikerforbund
Raynauds fenomen og håndfunksjon
Fatigue
Mestring – å leve med sykdom i hverdagen
Fysisk aktivitet og trening

For mer informasjon og påmelding

Sist oppdatert 11.06.2024