Pasientkurs

MCTD-kurs, 26. og 27. september 2024

Kurset anbefales som en del av tilbudet til dere som har MCTD (mixed connective tissue disease) og deres pårørende. Et tverrfaglig team vil formidle sin fagkunnskap og brukerrepresentant forteller om hvordan lever med sykdommen. Det blir også anledning til erfaringsutveksling.

En hånd som holder en liten gul blomst

Foto: Isaac Meghan, Unsplash

Kurset holdes 26. og 27. september 2024 på OUS Rikshospitalet. Du må kunne delta begge dager.

Kurset er et samarbeid mellom Lærings- og mestringssentret og revmatologisk avdeling ved Rikshospitalet.


Tema som belyses:
Sykdom og behandling
Brukerrepresentant deler sine erfaring
Mestring- å leve med sykdom i hverdagen
Aktivitetsutfordringer i hverdagen- hjelpemidler og tilrettelegging/fatigue
Trygder og sosiale ordninger
Bevegelse, fysisk aktivitet og trening

For mer informasjon og påmelding

 

Sist oppdatert 11.06.2024