Nyhet

Henriette S. Marstein disputerte 26. januar 2024

MSc Henriette Schermacher Marstein disputerte for ph.d.-graden ved Institutt for klinisk medisin torsdag 26. januar 2024. Avhandlingens tittel er Associations between inflammatory markers and organ involvement in long-term juvenile dermatomyositis.

Henriette S. Marstein med opponenter og leder av komiteen og disputasen

Foto: Helga Sanner, OUS

Disputasen ble gjennomført ved Ullevål universitetssykehus der hun forsvarte avhandlingen Associations between inflammatory markers and organ involvement in long-term juvenile dermatomyositis.

Før dette holdt Marstein sin prøveforelesning over temaet Common inflammatory pathways in rheumatic and cardiovascular diseases. Potential pharmacological and non-pharmacological treatment targets.

Bedømmelseskomitéen bestod av professor Annet van Royen-Kerkhof, University Medical Center Utrecht, Netherland (1. opponent), professor Jan Kristian Damås, NTNU (2. opponent) og professor emeritus Ingebjørg Seljeflot, UiO (leder av komité). Disputasen ble ledet av professor Stine Marie Ulven, Universitetet i Oslo. Hovedveileder har vært professor II Helga Sanner, Oslo Nye Høyskole og seniorforsker på seksjon for Revmatologi, OUS, Rikshospitalet.

Henriette Schermacher Marstein gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer henne med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!

Sist oppdatert 11.06.2024